Evaluare Nationala 2021: cum si cand se depun contestatiile

Ministerul Educatiei a publicat pe edu.ro rezultatele de la probele de Evaluare Nationala. Elevii care nu sunt multumiti de note, pot depune contestatii marti (intre orele 16,00 – 19,00) si miercuri (intre orele 8:00 – 12:00).

Contestatiile pot fi depuse fizic, in incinta institutiei de invatamant sau online, printr-un e-mail indicat de scoala.

„Candidatii care depun/transmit contestatiile prin mijloace electronice completeaza, semneaza si depun/transmit tot prin mijloace electronice si o declaratie-tip in care se mentioneaza faptul ca au luat cunostinta ca nota acordata ca urmare a solutionarii contestatiei poate modifica, dupa caz, nota initiala, prin crestere sau descrestere. Pentru candidatii minori, documentele sunt semnate si de catre parintii/reprezentantii legali ai acestora”, arata intr-un comunicat Ministerului Educatiei.

Iata cum arata cererea prin care poate fi contestata nota (poza).

Model Cerere contestatie

 

Fiecare lucrare contestata este reevaluata si notata de cate doi profesori. Evaluarea lucrarilor de examen se face “cu respectarea stricta a baremului”, pe baza unui punctaj pe scara 1-100; se acorda 90 de puncte pentru raspunsurile corecte si complete si 10 puncte din oficiu.

Potrivit metodologiei, dupa evaluare, fiecare profesor stabileste nota prin împartirea la 10 a punctajului obtinut de elev, fara rotunjire, si o trece pe lucrare.

In cadrul etapei de contestatii, notele puse dupa reevaluare sunt comparate cu cele acordate in etapa de evaluare initiala. Daca se constata o diferenta de notare mai mare de 1,5 puncte, in plus sau in minus, intre nota initiala si cea de la contestatii, președintele comisiei de contestatii numeste o a treia comisie, formata din alti doi profesori cu experienta, altii decat cei care au evaluat initial lucrarile in centrul de contestatii.

Nota acordata de a treia comisie este nota finala a comisiei de contestatii.

Nota finala reprezinta media aritmetica cu doua zecimale a notelor acordate de cei doi profesori evaluatori, fara rotunjire. Nota finala este trecuta pe lucrare de catre presedintele comisiei, in prezenta profesorilor evaluatori, si este inregistrata in catalogul evaluarii nationale, si este definitiva, indiferent de punctajul obtinut, in plus sau in minus, fata de nota primita initial.

Rezultatele finale (dupa solutionarea contestatiilor) vor fi afisate sambata, 4 iulie.