Accesul părinților în școli și grădinițe se va putea face doar în aceste condiții

Potrivit Legii învățământului preuniversitar (LEGEA nr. 198 din 4 iulie 2023), accesul părinților în școli și grădinițe se va putea face în aceste condiții.

Pentru început, este important de știut că profesorii nu pot fi deranjați în timpul orelor, conform articolului 223  (punctul 1) din respectiva lege.

”1) Personalul didactic de predare are dreptul la siguranță în exercitarea actului educațional și nu poate fi perturbat în timpul desfășurării activității didactice.”

Singura excepție de la această regulă fiind menționată la punctul 3:

”Prin excepție de la prevederile alin. (1), nu se consideră perturbare a cadrelor didactice în timpul desfășurării activității didactice intervenția autorităților care coordonează sistemul național de învățământ și/sau publice, în situațiile în care sănătatea fizică sau psihică a beneficiarilor primari ori a personalului este pusă în pericol în orice mod, conform constatării personalului de conducere, sau în timpul exercițiilor de alarmare pentru situații de urgență”.

Accesul părinților în școli și grădinițe se va putea face doar în aceste condiții:

”a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discuție cu un cadru didactic sau cu directorul/directorul adjunct al unității de învățământ;

b) desfășoară activități în comun cu cadrele didactice;

c) depune o cerere/alt document la secretariatul unității de învățământ;

d)participă la acțiuni organizate de părinți, aprobate de conducerea unității de învățământ;

e) în alte situații speciale prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare al unității”.

De asemenea, în lege (art. 106, punctul 8) se arată că părinții/reprezentanții legali ai copilului vor contacta profesorii doar în orarul stabilit de fiecare școală.