Bursa de merit, socială, tehnologică, de excelență olimpică, dar și pentru mamele minore – iată ce burse vor fi acordate elevilor începând cu anul școlar 2023-2024

Bursa de merit, socială, tehnologică și de excelență olimpică I și II- accestea sunt bursele care vor fi acordate elevilor, începând cu anul școlar 2023-2024, potrivit Legii învățământului preuniversitar. Noutățile principale legate de burse este că unele vor avea o valoare mai mare, apare bursa tehnologică (nu exista până în prezent), bursă pentru mamele minore reintegrate, care frecventează orele, iar bursa de studiu (care era de 150 de lei) și cea de performanță (care era de 500 de lei) dispar.

Astfel, potrivit articolului 108 (secțiunea a patra Bursele elevilor) din lege, cuantumul minim al burselor este stabilit după cum urmează:

 1. a) bursă de merit – 450 lei/lună;
 2. b) bursă socială – 300 lei/lună;
 3. c) bursă tehnologică – 300 lei/lună.

”Bursele elevilor din învăţământul preuniversitar sunt alocate din bugetul Ministerului Educaţiei, după cum urmează:

 1. a) bursele de merit pentru minimum 30% din elevii din fiecare clasă de gimnaziu şi liceu dintr-o unitate de învăţământ preuniversitar, cu respectarea criteriilor şi condiţiilor stabilite prin metodologia-cadru;
 2. b) bursele sociale pentru toţi elevii care se încadrează în criteriile şi condiţiile stabilite prin metodologia-cadru;
 3. c) bursele tehnologice pentru elevii care frecventează învăţământul tehnologic şi care se încadrează în specializările şi condiţiile stabilite prin metodologia-cadru;
 4. d) bursele de excelenţă olimpică I şi II pentru toţi elevii care au obţinut distincţiile prevăzute la alin. (11)  a)şi b), cu respectarea metodologiei-cadru” se arată la punctul 12, art 108 din lege.

În ceea ce privește bursele de excelență olimpică I și II, cuantumul lunar este diferenţiat în funcţie de nivelul distincţiei obţinute, după cum urmează:

”a) pentru locul I, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internaţional reprezintă echivalentul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată la data acordării acesteia;

 1. b)pentru locul al II-lea, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internaţional reprezintă echivalentul a 75% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată la data acordării acesteia;
 2. c)pentru locul al III-lea, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internaţional reprezintă echivalentul a 50% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată la data acordării acesteia;
 3. d)pentru menţiune, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internaţional reprezintă echivalentul a 25% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată la data acordării acesteia;
 4. e)bursa de excelenţă olimpică II/naţională este în cuantum de 700 lei/lună şi poate fi actualizat, anual, prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Educaţiei, la propunerea CNFÎP” se arată la punctul 17, art 108.

O altă noutate este că apare o nouă bursă pentru mamele minore reintegrate într-o unitate de învăţământ beneficiază de o bursă lunară în cuantum de 700 de lei, pe perioada desfăşurării activităţilor didactice, cu condiţia frecventării orelor de curs.

Reamintim că, elevul care nu a obţinut media 10 la purtare la finalul anului şcolar pierde bursa de merit în anul şcolar următor.