Cum vor fi acordate bursele pentru elevi, după noile reguli

Burse de merit vor fi acordate la 30% din elevii de gimnaziu și liceu din fiecare clasă. Burse sociale vor primi și copiii orfani de unul sau ambii părinți, fără a fi condiționați de vreun nivel al venitului. Elevii care învață în altă localitate rămân fără bursă de transport.

Potrivit secretarului de stat în Ministerul Educațieilui Florin Lixandru, noul regulament prevede:

  • Burse de merit pentru 30% din elevii din fiecare clasă. În acest an școlar, cuantumul bursei de merit este de 450 de lei.

Practic, vor primi burse de merit 30% din elevii din fiecare clasă, iar în situația în care prin aplicarea acestui procent de 30% numărul rezultat nu va include toți elevii care au o medie de minim 9,50, atunci listele se vor extinde astfel încât să cuprindă și elevii care au obținut în anul școlar trecut o medie generală de cel puțin 9,50. (…) Am încercat să nu fim acuzați că schimbăm regulile în timpul jocului, pentru că sunt elevi care în anul școlar trecut s-au pregătit și au obținut rezultate la învățătură, respectiv medii generale peste 9,50 știind că acesta este pragul peste care se poate obține o bursă de merit. (…) În situația în care numărul rezultat prin aplicarea procentului de 30% nu acoperă toți elevii cu medii generale peste 9,50 atunci se va extinde lista pentru a fi incluși și aceștia”, a explicat secretarul de stat în Ministerul Educației, în cadrul unei intervenții la televiziunea publică.

  •  Și elevii de clasa a V-a vor avea burse de merit, dar după primele două module. (din ianuarie 2024).

La fel, și aici se va aplica procentul de 30% și în situația în care, prin aplicarea procentului, nu vor fi cuprinși toți elevii cu medii peste 9,50, listele vor fi extinse astfel încât toți elevii de clasa a V-a cu medie peste 9,50 să poată beneficia de bursă de merit începând cu luna ianuarie”, a explicat secretarul de stat.

  • Burse sociale (300 de lei) pentru elevii care provin din familii care obțin un venit mediu pe membru de familie min 50% din salariul minim net pe economie, luându-se în considerare toate veniturile care fac obiectul impozitului pe venit. În această categorie vor fi incluși și elevii orfani de unul sau de ambii părinți care vor primi bursă socială fără a fi condiționați de vreun nivel al venitului.
  • Și bursele pentru elevii care suferă de anumite afecțiuni, la fel fără a fi condiționați de vreun nivel al venitului și totodată bursele pentru copiii care provin din familiile monoparentale, la fel, nici aici nu vom lua în considerare venitul pe membru de familie” a mai explicat oficialul, potrivit sursei citate anterior.
  • Elevii care învață în altă localitate decât cea de domiciliu rămân fără bursa de transport.

Având în vedere că vor beneficia de facilități la transport, li se va deconta transportul, această categorie de burse nu a mai fost primită în categoria burselor sociale în noua metodologie”, a mai adăugat Florin Lixandru.