Documente necesare pentru bursa de orfani, bursa medicală și socială

Despre cum vor fi acordate  bursele pentru elevi, potrivit noilor reguli, poți găsi informații aici.

Documente necesare pentru bursa medicală:

 • cerere-tip (de la secretariatul unității de învățământ),
 • certificat eliberat de medicul specialist (Tip A5),
 • copii CI părinți și certificat de naștere copil.

Documente necesare pentru bursa de orfani și familie monoparentală:

 • cerere-tip de la secretariat,
 • copie certificat de naștere copil,
 • copie certificat de deces al părintelui decedat,
 • copii CI părinte/reprezentant legal,
 • declarație pe proprie răspundere cu părintele este singurul întreținător al familiei (familie monoparentală),
 • copie hotărâre încredințare minor (familie monoparentală).

Documente necesare pentru bursa socială – venituri mici (949 Ron/membru familie):

 • cerere-tip de la secretariat/acord prelucrare date personale,
 • adeverința cu venitul net pe ultimele 12 luni SAU declarație pe proprie răspundere pentru cei NU au realizat venituri pe ultimele 12 luni (1 septembrie 2022-31 august 2023),
 • adeverința de la circa financiară/ANAF ca nu ați obținut alte venituri din încheieri, terenuri agricole, alte proprietăți etc.
 • copii CI părinți și certificat de naștere copii,
 • copii după caz: talon de pensie, șomaj, alocații de stat, alocații complementare etc.
 • adeverință de la frați/surori școlarizați în alte unități școlare, dacă primesc/nu primesc bursa școlară și cuantumul acesteia.

Vezi și informațiile din Monitorul Oficial: OME 6238 BURSE