Iată cum se va calcula din 2023 media de admitere la liceu și care sunt criteriile de departajare pentru cei cu medii egale

Din 2023, media de admitere la liceu se va calcula altfel decât până în prezent, și anume, media claselor V-VIII nu va mai fi luată în calcul, potrivit ordinului privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2023-2024, publicat în Monitorul Oficial.

În acord cu partenerii de dialog social, a fost eliminată media claselor V-VIII din calculul mediei de admitere la liceu. Astfel, ierarhizarea absolvenților se va realiza doar pe baza mediei obținute la evaluarea națională” a anunțat zilele trecute Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației pe pagina sa de Facebook.

În concluzie, potrivit ordinului ”Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, o reprezintă media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele incluse în Evaluarea Națională”.

În cazul în care doi candidați au medii de admitere egale, aceștia vor fi departajați folosind, în ordine, următoarele criterii, potrivit art. 2 alin. (7):

”a) nota obținută la proba de limba și literatura română din cadrul evaluării naționale;

  1. b) nota obținută la proba de matematică din cadrul evaluării naționale;
  2. c) nota obținută la proba de limbă maternă din cadrul evaluării naționale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, susținută conform prevederilor art. 10 din Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011—2012, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011—2012, în cazul candidaților care solicită înscrierea la unități de învățământ cu predare în limba minorităților naționale;
  3. d) media generală de absolvire a claselor a V-a — a VIII-a”, potrivit edupedu.ro.

Potrivit art. 2 alin. (8) din ordinul amintit mai sus, în cazul în care la o unitate de învățământ, pe ultimul loc, există candidați cu opțiunea exprimată pentru acea unitate școlară și care au mediile de admitere, precum și toate mediile menționate la alin. (7) lit. a)—d) egale, atunci toți acești candidați sunt declarați admiși la opțiunea solicitată.

Alte mențiuni, îi privesc pe elevii care au obținut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației sau au obținut premiile I, II sau III la competiții internaționale recunoscute de Ministerul Educației, aceștia pot fi înscriși în clasa a IX-a, în anul școlar 2023—2024, peste numărul maxim de elevi în formațiunile/clasele de elevi.

Și cetățenii ucraineni cu statut de elevi pot fi înscriși în clasa a IX-a, în anul școlar 2023—2024, peste numărul maxim de elevi în formațiunile/clasele de elevi.