La clasele primare temele pentru acasă nu trebuie să depășească 60 de minute și să nu aibă un rol punitiv, potrivit unei scrisori metodice a inspectoratelor școlare

La clasele primare temele pentru acasă nu trebuie să depășească 60 de minute și să nu aibă un rol punitiv, potrivit scrisorii metodice a Inspectoratului Școlar Județean Neamț pentru învățători, dar și a Inspectoratului Județean Mureș.

Temele pentru acasă au rol de consolidare, remediere, recuperare, performanță și dezvoltare, potrivit surselor citatete anterior. Acestea trebuie să fie diferențiate, relevante și să nu aibă un volum mare.

„Temele pe care elevii le efectuează acasă vor fi verificate și corectate (cantitativ si calitativ) de către cadrul didactic şi discutate cu elevii, altfel încât să aibă finalitate. Constatările făcute vor constitui punct de pornire pentru activitățile ulterioare. Pentru temele corectate se vor face aprecieri, recomandări care să aibă caracter constructiv pentru elevi” se arată în document.

Potrivit ordinul nr. 5893/28.11.2016, art. 3, alin (2) timpul alocat temelor pentru acasă, la clasele I-IV, nu trebuie să depășească 60 de minute.

Sugestii pentru eficientizarea învățării prin efectuarea temelor pentru acasă, potrivit scrisorii metodice:

  • „Temele să nu aibă rol punitiv!
  • Să fie relevante pentru copii, în concordanță cu activitățile de învățare derulate în cadrul lecțiilor!
  • Să necesite implicarea independentă (autonomia învăţării, dezvoltarea competenței-cheie de a învăța să înveți) a copilului, fără să fie necesar sprijinul unei alte persoane în rezolvarea sarcinilor de lucru!
  • Să fie atractive, fără sarcini repetitive!
  • Să aibă legătură cu viața copiilor!
  • Rezolvarea temelor să intre în rutina zilnică!
  • Să se respecte curba de efort!
  • Dozarea temelor pentru acasă să țină seama de comunicarea cu profesorii din consiliul clasei!”

Reamintim că, în clasa pregătitoare elevii nu au teme pentru acasă și că la sfârșitul clasei pregătitoare și al clasei I elevii nu pot fi lăsați repetenți.