Proiect: Transportul cu metroul, ar putea fi gratuit pentru elevii care locuiesc ori învață în București sau județul Ilfov

Proiect: Transportul cu metroul, ar putea fi gratuit pentru elevii care locuiesc ori învață în București sau județul Ilfov, potrivit unui Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport pentru elevi.

Elevii din învățământul preuniversitar (acreditat/autorizat) din capitală ”beneficiază de gratuitate pentru transportul cu metroul, pe bază de abonament lunar, în tot parcursul anului școlar. Abonamentele lunare gratuite pentru elevi se vor elibera prin casieriile din stațiile de metrou, pe suport card contactless reîncărcabil, în baza confirmării/validării calității de elev.” se arată în document.

Abonamentul lunar gratuit va putea fi eliberat în baza carnetului de elev (vizat pentru anul școlar în curs), care va avea înscris pe prima filă codul numeric personal al elevului sau a adeverinței emisă de unitatea de învățământ pentru anul școlar în curs, în original, dar și o copie a certificatului de naștere (pe suport hârtie sau electronic), iar elevii peste 14 ani vor prezenta carnetul vizat și cartea de identitate, în original.

Pentru prima lună de la începerea anului școlar, la casieriile din stațiile de metrou se vor accepta carnetele de elev vizate pentru anul școlar anterior sau adeverința emisă de unitatea de învățământ pentru anul școlar în curs, pentru eliberarea abonamentului lunar gratuit.

Ulterior, ”elevii vor putea opta pentru reîncărcarea abonamentelor lunare gratuite pe cardurile contactless reîncărcabile nominale prin intermediul unui portal și/sau al aplicațiilor mobile, după implementarea acestor soluții de către operatorul de transport cu metroul”, potrivit documentului.

Atenție! La verificarea legalității călătoriei cu metroul, elevii vor prezenta carnetul de elev vizat pentru anul în curs, adeverința emisă de unitatea de învățământ pentru anul școlar în curs sau cardul national de elev, precum și cartea de identitate sau copia certificatului de naștere, în caz contrar, vor fi sancționați.